Konu: Xampp'te mysql root parolasını nasıl değiştiricem

Emre
Emre
12 Ocak 2019

tarayıcıdan phpmyadmin 'i açın ve sql sekmesine aşağıdaki kodu yazıp çalıştırın

SET PASSWORD for 'root'@'localhost' = password('burayayeniparaloyazilacak');    
flush privileges;


ardından xampp control panelden apache satırında config butonundan phpmyadmin  (config.inc.php) dosyasını seçin

açılan dosyadan aşağıdaki satırı bulup tırnak aralarına yeni parolanızı bir kezde buraya girin.


$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'burayayeniparaloyazilacak';
Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.